Kenttäsäännöt: Keinukallio ja Tuusulanjärven jääkenttä

Keinukallion lennokkikenttä UAS (salliva UAS-vyöhyke)

Kenttäsäännöt v 1.5 (voimassa 9.1.2023 alkaen).

Lennokkikenttää saa käyttää ainoastaan lennätystoimintaan.

Näihin ohjeisiin tulee perehtyä huolellisesti ennen lennätystä. Ohjeet julkaistaan kentän ilmoitustaululla sekä KeLKo ry:n verkkosivuilla www.kelko.fi

Keinukallion lennokkikenttä on EASA (EU) 2019/947 artikla 15:n 2. kohdan mukaisen sallivan UAS-
ilmatilavyöhykkeen käyttöä varten määritelty lennätyskenttä, jonka vahvistaa Traficomin ilmailumääräys OPS M1-29.

Tämän sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen poikkeamat avoimen luokan rajoituksista ovat voimassa vain Keravan Lennokkikerho Hopeasiipi KeLKo ry:n lennokkitoiminnassa, kun toimitaan kenttäalueelta näitä sääntöjä noudattaen.

Lennokkikenttä sijaitsee EFHK lähialueella CTR NORTH, UAS-ilmatilavyöhykkeellä D Helsinki-Vantaa (UAS-ilmatilavyöhyke, rajoittava). Se on maahan saakka valvottu D-luokan ilmatila, jonka rajoitukset ovat voimassa H24 ympäri vuoden. UAS-toiminta yli 120 m (AGL) korkeudella maan pinnasta on sallittua ainoastaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan luvalla ja Fintraffic ANS:n asettamilla erityisehdoilla.

1. KeLKo ry:n ulkopuoliset käyttäjät ( avoin kategoria )

• Suurin sallittu lennätyskorkeus on 120 m AGL eli maan pinnasta mitattuna.

• Vaaditaan rekisteröinti Traficomin dronetoimijarekisteriin, sekä suoritettu verkkoteoriakoe jos lennätät yli
250 g painavaa dronea tai dronea, jossa on kamera.

• On tärkeää muistaa, että lennätyksessä on noudatettava aina avoimen kategorian yleisiä vaatimuksia mm. näköyhteys sekä erilaisten kielto- ja rajoitusalueiden ehtoja.

Vastuuvakuutus vaaditaan.

• Lennättäjän alaikäraja on 12 vuotta. Alle 12 v. vain yli 18-vuotiaan verkkoteoriakokeen suorittaneen
lennättäjän valvonnassa.

• Operaattorin rekisteritunnus, oma nimi ja puhelinnumero on merkittävä lennokkiin.

2. KeLKo ry:n jäsenet ja heidän vieraansa

• kohdassa 3. määrättyjen erikoisehtojen mukainen toiminta on sallittua

• Rekisteröinti Traficomin dronetoimijarekisteriin vaaditaan. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne
dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja.

• Kerhon ulkopuoliset lennättäjävieraat edellyttäen, että he ovat joko itse operaattoreiksi rekisteröityneitä tai lennättävät KeLKo ry:n rekisteröityneen jäsenen vastuulla ja operaattorinumerolla esim. kilpailuissa,
koulutuksissa, harjoituksissa tai muissa tapahtumissa.

• Vastuuvakuutus vaaditaan. Jos olet myös SIL ry:n jäsen on vakuutusturvasi kunnossa.

• Operaattorin rekisteritunnus, oma nimi ja puhelinnumero on merkittävä lennokkiin.

• Toiminnassa ei ole ikärajaa.

• Toiminta kenttäalueelta näitä sääntöjä noudattaen.

3. Suurin sallittu tilapäinen lennätyskorkeus on sallittu vain KeLKo ry:n jäsenille ja heidän vierailleen.

A. Suurin sallittu lennätyskorkeus on 120 m AGL eli maan pinnasta mitattuna, mikäli kohdan 3.B. mukaisesta toiminnasta ei ole lennätyskohtaisesti erikseen sovittu.

B. Suurin sallittu tilapäinen lennätyskorkeus 1300 ft MSL ( noin 350 m AGL ) on mahdollinen vain Fintraffic
ANS:n kanssa sovitulla lennätyskohtaisella menettelytavalla toimittaessa. Katso menettelytapa kohdasta 5.

4. Lennokkia koskevat rajoitukset ja suositukset koskevat kaikkia lennättäjiä.

• Patopaine- ja suihkuturbiinilennokkien lennätys on kielletty.

• Lennokin suurin sallittu paino on 5 kg.

• Operaattorin rekisteritunnus, omistajan nimi sekä puhelinnumero tulee merkitä aina, jos käytettävä ilma-alus edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Rekisteröimistä edellytetään 250 g tai yli painavan dronen
käyttäjältä, sekä alle 250g painoisen, kameralla varustetun dronen käyttäjältä. Tunnus tulee merkitä ilmaaluksen ulkopuolelle siten, että se on luettavissa, kun ilma-alus on maassa. Esikuvan mukaisessa lennokissa tunnus voi olla koneen sisällä, jos tunnus häiritsisi esikuvan mukaista realismia. Toisin sanoen tavanomainen lennokki tulee merkitä ulkopuolelle ja scale-mallin voi merkitä sisäpuolelle, 2019/947 AMC1 Article 14(8) Registration of UAS operators and ’certified’ UAS.

• Suosittelemme, että radiolaitteissa olisi ”failsafe”-ominaisuus, joka häiriötilanteessa automaattisesti
sammuttaa lennokin moottorin ja näin vältytään tahattomalta karkaamiselta.

• Suosittelemme, että myös polttomoottori on kyettävä sammuttamaan radiolla. Tämä voi tapahtua esim.
käyttämällä sytytysvirran katkaisevaa komponenttia tai servoa, mikä sulkee kaasuttimen ryyppyläpän.

• Lennättäjä vastaa lennokin olevan turvallisesti rakennettu, ja että turvalliseen lennättämiseen tähtäävä
päivätarkastus ja lentojen väliset tarkastukset on tehty. Kaiken lennättämisen on tapahduttava
näköyhteydessä.

5. Lennättämiseen käytettävä ilmatila

 • Lennätystä ei tarvitse koordinoida lähilennonjohdon kanssa, mikäli se tapahtuu 0 – 120 m AGL (maanpinnan yläpuolella).
 • Fintraffic ANS lomakkella https://www.fintraffic.fi/fi/ansfinland/lomakkeet/rpas 5 päivää ennen toivomaasi lennätysajankohtaa. Mikäli Fintraffic ANS:lle tehty hakemus on hyväksytty, on suurin sallittu lennätyskorkeus 1300 ft AGL käytettävissä.
 • Lennätys on kielletty kenttäkarttaan merkittyjen alueiden sekä tapahtumien aikana erikseen rajattujen alueiden yläpuolella.

6. Lennätysajat

 • Polttomoottorilennokkien lennätys on kielletty joka päivä klo 21:00– 08:00 välisenä aikana.
 • Polttomoottorilla varustettua lennokkia lennätettäessä on käytettävä tehokasta äänenvaimennusta, mikäli se on teknisesti mahdollista ja moottoriin rakenteeseen suunniteltu.
 • Muilla kuin polttomoottorilennokeilla voidaan lennättää kaikkina aikoina.
 • Kilpailujen ja muiden tapahtumien aikana kentän käyttö on muulta kuin tapahtumaan liittyvältä lennätystoiminnalta suljettu.

7. Lennättäjän vastuu

 • Kukin lennättää aina omalla vastuullaan. Lennättäjän on itse huolehdittava, että lennätys voi tapahtua turvallisesti siten että miehitetty lentoliikenne eivätkä maanpinnalla olevat ihmiset tai omaisuus vaarannu.
 • Lennätystoiminta vain merkityltä alueelta ja lentoaluekartan mukaisesti. Varikko- ja yleisöalueen päällä lennätys kielletty.
 • Lennokkien ON KAIKISSA TILANTEISSA VÄISTETTÄVÄ MIEHITETTYJÄ ILMA-ALUKSIA. Niitä voi lennokkikentän ilmatilassa milloin tahansa lentää, koska salliva UAS-ilmatila ei millään tavalla rajoita miehitettyä ilmailua, ainoastaan tiedottaa mahdollisesta lennokkitoiminnasta. Kaikkien kentällä olijoiden on kuunneltava ja tähystettävä ilmatilaa mahdollisesti lähestyvien miehitettyjen ilma-aluksien havaitsemiseksi, ja näitä havaitessaan tiedotettava näistä parhaillaan lennättäville tai starttaaville lennättäjille kuuluvalla äänellä.
 • Lennättäminen päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty.

8. Toiminta kentälle tultaessa ja kentällä

 • Kentälle tulevalla kevyenliikenteenväylällä on ehdoton maksiminopeus 15 km/h.
 • Ajoneuvot on pysäköitävä niille varatulle alueelle.
 • Huoltoalueelta lentoonlähtö- ja laskualueelle saavat lennätystoiminnan aikana mennä vain lennättäjät ja heidän avustajansa. Katsojien tulee pysyä karttaan merkityllä suoja-alueella. Huoltoalueella käynnistetty lennokki tulee siirtää turvallisesti lennätysalueelle siitä kiinni pitäen, joko kantamalla, vetämällä tai työntämällä sivuvakaajasta tai avustajan avulla. Ellet itse lennätä, puutu vaarallisiin epäkohtiin välittömästi ja auta lennättäjiä lennättämään turvallisesti. Pyydä apua tarvittaessa, KeLKo ry toimii juuri sinua varten.
 • Nousun ja laskun ajaksi lennättäjä voi mennä kiitotielle seisomaan, mutta sen jälkeen siirrytään ripeästi muiden lennättäjien läheisyyteen ja vapautetaan kiitotie muiden käyttöön.
 • Lennättäjät seisovat toistensa lähellä lennätyksen aikana. Tämä siksi, että lennättäjät pystyvät kommunikoimaan keskenään nousuissa, laskuissa ja muissa erityistilanteissa.
 • Nousut on ilmoitettava kuuluvasti ”NOUSU”-ilmoituksella.
 • Laskeutumiset on ilmoitettava kuuluvasti ”LASKU” tai ”PAKKOLASKU”.
 • Vaarattomien esineiden pudotus sallittu kiitotien läheisyydessä.
 • Kentällä saa käyttää ainoastaan Euroopassa RC-käyttöön hyväksyttyjä radiolaitteita ja taajuuksia. Jos lennätät 35/40MHz lähettimillä, varmista pinnataulun avulla, että tarvitsemasi taajuus on vapaa.
 • VLOS- ja FPV- toiminnan ollessa käynnissä ei videolähetintä saa kytkeä päälle, jos muita VLOS- tai FPV -lennokkeja / droneja on ilmassa – muuten on riski kuvayhteyden menetykseen.
 • FPV lennätys on sallittua alle 30m ilman ilmatilantarkkailijaa. Yli 30 m FPV-lennätykseen vaaditaan kauko-ohjaajaan toimintaa tukeva tähystäjä. Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva lennätys (BVLOS) on kielletty.
 • Kenttä pidetään siistinä ja jokainen hoitaa tuomansa roskat pois.
 • Viimeinen kentältä lähtijä huolehtii konttiin siellä säilytettävät esineet ja lukitsee kontin sekä portin.
 • Keravan Lennokkikerho Hopeasiipi KeLKo ry pidättää oikeuden tarvittaessa varata kentän omaan käyttöönsä.

9. Sääntörikkomus

Sääntöjen rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä voidaan langettaa esim. lennätyskielto tai kentän käyttöoikeuden menetys.

10. Toiminta poikkeustilanteissa

 • Onnettomuustilanteissa soita hätänumeroon 112 ja opasta pelastajat paikalle. Kerro olevasi Keravalla Keinukallion lennokkikentällä.
 • Hätäpuheluissa käytettäväksi suositellut koordinaatit ovat P 60° 22,877′ ja I 25° 8,581′.
 • Anna tarvittaessa ensiapua, edeltävää ensiapukurssin suorittamista suositellaan.
 • Ensiapulaukku ja kyypakkaus löytyy leikkurikontista ( vain jäsenet ).

11. Ilmoitusvelvollisuus ja -menettely poikkeavissa tilanteissa

 • PUUTU TURVALLISUUTEEN LIITTYVIIN EPÄKOHTIIN VÄLITTÖMÄSTI, RAPORTOI TARVITTAESSA.
 • Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista tulee heti ilmoittaa kerhon vastuuhenkilölle numeroon 040-7190215.
 • Yhdistys katsoo raportoitaviksi vaaratilanteiksi myös sellaiset miehitettyjen ilma-alusten matalat ylilennot, joista ei ole ennalta sovittu KeLKo ry:n kanssa, sekä lennokkikentän luvattoman lennätyskäytön, mikäli tällaista havaitaan.
 • Turvallisuuspoikkeamat ja muut olennaiset havainnot kirjataan turvallisuutta edistävässä hengessä SIL ry:n turvallisuuden raportointijärjestelmään.
 • Ilmoituksista saatavaa tietoa hyödynnetään lentoturvallisuuden kehittämistyössä. Kaikessa ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan Just Culture-periaatteita.
 • Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista siviili-ilmailussa Suomen alueella on ilmoitettava EU-asetuksen 376/2014 mukaisesti.
Tuusulanjärven jääkenttä UAS, Kenttäsäännöt v 1, voimassa 1.1.2023 alkaen

1. Lennätyspaikan käyttöoikeus

a. Lennätyspaikan käyttö Keravan Lennokkikerhon Hopeasiipi KeLKo ry:n (jatkossa KeLKo) jäsenille, sekä vieraileville vapaastilentävien harrastajille, joilta edellytetään sitoutumista tässä esitettyjen sääntöjen noudattamiseen, vastuuvakuusta, SIL:n jäsenyyttä sekä rekisteröitymistä droneoperaattoriksi.

b. Toiminta tulee tapahtua viranomaisten määräysten mukaisesti.

Droneoperaattoritunnus, oma nimi ja puhelinnumero tulee merkitä lennokkiin.

2. Lennättämiseen käytettävä ilmatila ja jääalue

Tuusulanjärven lennokkikenttä sijaitsee Tuusulanjärven jäällä järven pohjoisosassa, ja rajautuu etelärajallaan Helsinki-Vantaan (EFHK) lentokentän D-ilmatilavyöhykkeeseen. Eteläraja alkaa Vanhankylänniemen eteläisimmästä kärjestä ja jatkuu siitä järven poikki itään. Tuusulanjärven lennokkipaikka on EASA (EU) 2019/947 artikla 15:n 2. kohdan mukaisen sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen käyttöä varten määritelty lennätyskenttä, jonka vahvistaa Traficomin ilmailumääräys OPS M1-29, ja jota hallinnoi KeLKo näillä kenttäsäännöillä. Sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen poikkeamat avoimen luokan rajoituksista ovat voimassa vain näitä sääntöjä noudattaen ja kenttäalueelta toimittaessa.

Lennättäminen yli 700ft MSL / 196m AGL (tässä: jään pinnasta) eli valvotussa ilmatilassa, ei ole sallittua.

3. Lennättäjän vastuu

Lennättäjän on itse huolehdittava, että lennätys voi tapahtua turvallisesti siten, ettei miehitetty lentoliikenne eivätkä maanpinnalla olevat ihmiset tai omaisuus vaarannu. Koska Tuusulanjärven jääalue on suosittua ulkoilualuetta, on lennättäjän kiinnitettävä erityistä huomiota muuhun ulkoilutoimintaan alueella ja valittava lennätyspaikka niin, että lennättäminen on mahdollista turvallisesti ja sivullisia vaarantamatta. Tarvittaessa on harkittava jopa lennätysten peruuttamista tai keskeyttämistä. Lennokkien on kaikissa tilanteissa väistettävä miehitettyjä ja virkatehtävissä lentäviä miehittämättömiä ilma-aluksia. Niitä voi lentää ilmatilassa milloin tahansa, koska salliva UAS-ilmatila ei mitenkään rajoita muuta ilmailua, ainoastaan tiedottaa mahdollisesta lennokkitoiminnasta. Kaikkien lennätysalueella olijoiden on kuunneltava ja tähystettävä ilmatilaa mahdollisesti lähestyvien ilma-aluksien havaitsemiseksi, ja niitä havaitessaan tiedotettava niistä parhaillaan lennättäville tai starttaaville vapaastilentävien lennokkien lennättäjille kuuluvalla äänellä.

4. Lennättäminen päihteiden vaikutuksen alaisena ehdottomasti kielletty

5. Sääntörikkomukset

Kenttäsääntöjen rikkomisesta voidaan langettaa lennätyskentän käyttöoikeuden menetys. Sääntörikkomus, joka samalla rikkoo ilmailumääräyksiä, raportoidaan viranomaisille.

6. Lennätyspaikalla sallitut lennokit

Tuusulanjärven lennätyspaikalla saa lennättää kaikentyyppisiä lennokkeja kenttäsäännöt huomioiden aina 2 kg lentopainoon saakka. Lennättäjä vastaa lennokin olevan turvallisesti rakennettu ja että turvalliseen lennättämiseen tähtäävä päivätarkastus ja lentojen väliset tarkastukset on tehty.

Kaiken lennättämisen on tapahduttava suorassa näköyhteydessä (VLOS). Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva lennätys (BVLOS) on kielletty.

7. Toiminta poikkeustilanteissa

Onnettomuustilanteissa soitetaan hätänumeroon 112 ja opastetaan pelastajat paikalle. Ensiapua annetaan tarvittaessa. Lennättäjille suositellaan ensiapukurssin käymistä. Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoitetaan KeLKolle sekä SIL/MIT:lle.

• PUUTU TURVALLISUUTEEN LIITTYVIIN EPÄKOHTIIN VÄLITTÖMÄSTI, RAPORTOI

TARVITTAESSA.

• Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista tulee heti ilmoittaa kerhon vastuuhenkilölle numeroon 040-7190215.

• Yhdistys katsoo raportoitaviksi vaaratilanteiksi myös sellaiset miehitettyjen ilma-alusten matalat ylilennot, joista ei ole ennalta sovittu KeLKo ry:n kanssa, sekä lennokkikentän luvattoman lennätyskäytön, mikäli tällaista havaitaan.

• Turvallisuuspoikkeamat ja muut olennaiset havainnot kirjataan turvallisuutta edistävässä hengessä SIL ry:n turvallisuuden raportointijärjestelmä SILPIin https://silpi.fi/

• Ilmoituksista saatavaa tietoa hyödynnetään lentoturvallisuuden kehittämistyössä. Kaikessa ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan Just Culture-periaatteita.

• Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista siviili-ilmailussa Suomen alueella on ilmoitettava EU-asetuksen 376/2014 mukaisesti.

Kuvassa oleva vihreä sektori kuvaa Ainolan lennokkikentän ilmatilan reunaa. Ainolaan ei tehdä kenttäsääntöjä.

                          31.12.2022     Keravan Lennokkikerho Hopeasiipi KeLKo ry